Svet-Stranek.cz
Vikantice/Weigelsdorf

Kronika po roce 1945:

Kronika po roce 1945

Původní kronika, kterou si v obci vedlo německé obyvatelstvo, se bohužel nedochovala. Původně se zdálo, že si ji odnesli místní němečtí obyvatelé při odsunu. Události z Vikantic tak začal do nové kroniky zaznamenávat až v roce 1951 jistý František Číka, kovář z Ježova u Kyjova. Kronika je lehce nasáklá socialisticko - budovatelskou dobou, přesto v ní však lze tu a tam vyčíst i zajímavé události z dávné i novodobější historie obce. Číka však několikrát cituje německého kronikáře, z čehož je zřejmé, že kronika ve Vikanticích zřejmě zůstala, avšak do dnešních dnů se nedochovala.
Pečetidlo Vikantic
Titulní strana vikantické kroniky
Popis obce z roku 1951
Popis, kde Vikantičtí pracovali do roku 1950
Ve Vikanticích se dolovala tuha i železná ruda
Stavy dobytka k roku 1954
Mor ve Vikanticích
Vikantický katastr
Původní rostliny
Z lesů, luk a strání....