Svet-Stranek.cz
Vikantice/Weigelsdorf

Kronika Vikantic od roku 1951:

Kronika Vikantic od roku 1951

Popis obce Vikantice dle kroniky založené v roce 1951 (jde o doslovný přepis některých částí kroniky včetně nejrůznějších dobově poplatných formulací, domněnek pocházejících z ústního podání pamětníků a řady pravopisných chyb)
Obec je rozložena na návrších, lemovaná od východu horami Šerákem a Keprníkem a jejich podhůřím. Od západu vrchy Kralického Sněžníku. Od severu horami tvořícími novou polskou hranici, od jihu se pak mírně svažuje i se svými osadami, je pak skoro otevřena. Asi 1 km od obce, na pravém boku silnice k Habarticím je Vikantický kopec, 625 metrů vysoký, od kterého německý kronikář odvozuje vznik jména obce.
Stará mapa Vikantic